Tunnusluvut

​​Sis. sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot


Konserni 01.01.-31.12.

IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
  2015 2014 2013 2012 2011
1 000 € 12 kk 12 kk 12 kk 12 kk 12 kk
Liiketoiminnan kehitys
Liikevaihto 3 736 14 901 27 712 4 831 1 007
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin 38 36 35 38 39
Henkilöstön lukumäärä tilikauden lopussa 38 38 37 37 39
Tutkimus – ja kehitysmenot 25 864 17 192 17 807 24 229 35 315
Investoinnit 108 196 381 113 65
 
Kannattavuus
​Liikevoitto (tappio) -29 296 -36 090 1 499 -25 216 -41 510
prosenttia liikevaihdosta, % -784,2 -242,2 5,4 -522,0 -4 122,1
Voitto (tappio) ennen veroja -28 323 -35 165 3 651 -26 020 -39 482
prosenttia liikevaihdosta, % -758,1 -236,0 13,2 -538,6 -3 920,8
 
Tase
Rahavarat 79 044 32 393 43 678 33 847 33 938
Oma pääoma 105 720 52 623 80 366 75 032 73 337
​Taseen loppusumma 143 702 88 331 119 998 114 429 118 236
 
Rahoitus ja taloudellinen asema
Oman pääoman tuotto, % -35,8 -52,9 4,7 -35,1 -179,7
Sijoitetun pääoman tuotto, % -28,2 -39,5 4,4 -26,1 -82,8
Omavaraisuusaste, % 74,6 61,0 69,1 66,7 62,0
​Nettovelkaantumisaste, % -55,2 -22,2 -28,6 -13,8 -14,1
 
​​Osakekohtaiset tunnusluvut
Tulos/osake (EPS), € -0,04 -0,08 0,01 -0,06 -0,09
Tulos/osake (EPS), laimennettu, € -0,04 -0,08 0,01 -0,06 -0,09
Oma pääoma/osake, € 0,12 0,12 0,18 0,19 -0,19
​Osinko/osake, € - - - - -
​Osinko/tulos, % - - - - -
​Efektiivinen osinkotuotto, % - - - - -
Hinta/voittosuhde (P/E-luku) - - - - -
 
Osakekohtainen kurssikehitys
– Alin kurssi 0,14 0,18 0,26 0,32 0,34
– Ylin kurssi 0,26 0,36 0,46 0,55 0,82
– Keskikurssi 0,19 0,24 0,35 0,45 0,58
– 31.12. päätöskurssi 0,16 0,19 0,28 0,41 0,50
Osakekannan markkina-arvo, milj. € 172,8 87,5 126,8 185,6 193,8
  2015 2014 2013 2012 2011
1 000 € 12 kk 12 kk 12 kk
12 kk
12 kk
 
Osakevaihto
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä, kpl 201 081 835 124 604 223 157 920 531 83 333 092 243 335 806
Osuus osakkeista, % 18,5 27,3 34,9 18,4 62,8
Osakkeiden osakeantioikaistun määrän painotettu keskiarvo tilikaudella, kpl 766 843 179 455 958 187 452 710 738 408 166 908 365 219 028
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa, kpl 1 086 940 271 455,968 174 452 710 738 452 710 738 387 594 457
Osakkeiden osakeantioikaistun määrän painotettu keskiarvo tilikaudella, laimennettu, kpl 888 925 834 458 958 187 458 834 492 452 710 738 368 000 705
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa, laimennettu, kpl 1 308 985 001 455 968 174 458 834 492 452 710 738 390 376 134
Updated 22 March, 2016