Hallinnointi

Biotie Therapies Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n vuonna 2015 julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Biotien hallinnointi on Suomen lakien, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjen sekä Biotien hallinnointiperiaatteiden ja yhtiöjärjestyksen mukainen.

Hallinnointiperiaatteet

 

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu erillisenä kertomuksena ja julkistettu yhdessä tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen kanssa. 

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015, julkaistu 22.3.2016

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014, julkaistu 9.3.2015

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013, julkaistu 4.3.2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012, julkaistu 7.3.2013

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011, julkaistu 8.3.2012

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010, julkaistu 25.3.2011

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009, julkaistu 15.3.2010

Updated 01 July, 2016