Tilintarkastajat

Lakimääräisen tilintarkastuksen tarkoituksena on varmistaa, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilikaudella. Konsernin tilikausi on kalenterivuosi.

Tilintarkastajan on tarkastettava Yhtiön kirjanpidon oikeellisuus ja tilinpäätös tilikaudelta ja annettava yhtiökokoukselle tilintarkastuskertomus. Suomen laki vaatii tilintarkastajaa tarkastamaan myös Yhtiön hallinnon laillisuuden. Tilintarkastaja toimittaa raportin hallitukselle vähintään kerran vuodessa.

Yhtiöjärjestyksen mukaan Biotiellä on vähintään yksi ja enintään kaksi varsinaisessa yhtiökokouksessa valittua tilintarkastajaa. Tilintarkastajien toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajista vähintään yhden tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Biotien 3.5.2016 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaan Yhtiön tilintarkastajien lukumääräksi päätettiin yksi ja tilintarkastajiksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy Johanna Winqvist-Ilkan toimiessa päävastuullisena tilintarkastajana.

Vuonna 2015 Yhtiö maksoi silloiselle tilintarkastusyhteisölle PricewaterhouseCoopers Oy:lle tilintarkastuksesta 250 tuhatta euroa ja muista toimeksiannoista 685 tuhatta euroa.

Updated 25 November, 2016