Julkinen sisäpiiri

Yhtiön sisäpiirihallinto kuuluu Suomen Arvopaperikeskuksen Sire-järjestelmään. Julkisen sisäpiirirekisterin nähtävilläpitopaikka on Euroclear Finland Oy, Urho Kekkosen katu 5 C, 00100 Helsinki.

Sisäpiirisääntöjen mukaan ilmoitusvelvollisiin sisäpiiriläisiin kuuluvat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, tilintarkastaja ja päävastuullinen tilintarkastaja.

Lisäksi johtoryhmä, hallituksen sihteeri sekä tietyt avainhenkilöt kuuluvat Yhtiön pysyvään yrityskohtaiseen sisäpiiriin.

Lisää sisäpiirihallinnosta

Seuraavassa taulukossa on esitetty Yhtiön julkiseen sisäpiiriin kuuluvien omistamat osakkeet ja American Depositary Shares -todistukset. Tiedot muista omistuksista, mukaan lukien optiot ja warrantit, saa klikkaamalla linkistä (Hallitus ja Johtoryhmä)
BTH1V* = Hallintarekisterisäilytyksessä oleva Biotien osake

BITI** = Biotien osakkeita edustavat American Depositary Shares (ADS) -todistukset. Yksi ADS-todistus edustaa 80 Biotien osaketta, ja yläpuolella oleva osakkeiden määrä vastaa ADS-todistusten edustamaa Biotien osakkeiden määrää.