Aikaisemmat yhtiökokoukset

Biotie Therapies Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 26.5.2015 klo 10.00 Kokouskeskus Maunossa, Biocityn Presidentti auditorio, osoite Tykistökatu 6 20520 Turku.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 9.30.

Yhtiökokouskutsu ja yhtiökokousmateriaali:

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen; pörssitiedote 23.4.2015

Muutetut hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle liittyen valtuutuksiin; (pörssitiedote 7.5.2015)

Hallituksen ehdotukset

Esityslista

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus 2014

Ehdotetut uudet hallitusjäsenet

Yhtiökokouksen päätökset; pörssitiedote 26.5.2015

Toimitusjohtajan esitys

Yhtiökokouksen pöytäkirja
 

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 13.5.2015 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on merkittynä yhtiön osakasluetteloon.

Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 21.5.2015 klo 16.00 mennessä, jolloin ilmoittautumisen tulee olla perillä.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

 • yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.biotie.com;
 • sähköpostitse osoitteeseen virve.nurmi@biotie.com;
 • puhelimitse numeroon (02) 274 8911; tai
 • kirjeitse osoitteeseen Biotie Therapies Oyj / Virve Nurmi, Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku.
 • Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Biotie Therapies Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

  Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on hänen ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

  Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle alkuperäisinä osoitteeseen Biotie Therapies Oyj / Virve Nurmi, Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

  Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

  Ilmoittautuminen Euroclear Finland Oy:n palvelun kautta alkaa 23.4.2015. Noudata Euroclearin ohjeita. Ilmoittautumisesi on mennyt perille saatuasi siitä vahvistuksen.

  Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen on päättynyt.

  Ilmoittautujan tietosuoja

  Yhtiökokousilmoittautumisjärjestelmän kautta kerätään Biotie Therapies Oyj:n yhtiökokouksen järjestämisessä hyödynnettäviä tietoja kuten henkilötunnus ja arvo-osuustilinumero. Tietoja käytetään vain osakkeenomistajien tunnistamiseksi ja omistuksen varmistamiseksi. Annettuja tietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Järjestelmän teknisestä ylläpidosta vastaa Euroclear Finland Oy.

  Tutustu tietosuojaselosteeseen tästä.

  Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

  Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 13.5.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 21.5.2015 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta mainittu tilapäinen merkintä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

  Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

  Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 21.5.2015 klo 10.00 mennessä.

Updated 09 June, 2015