Valtuutukset

 

Yhtiöllä ei ole tällä hetkellä voimassa olevia valtuutuksia päättää osakeanneista taikka optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Updated 01 July, 2016