Liputusilmoitukset

Alla oleva taulukko sisältää yhteenvedon niistä Biotien vastaanottamista ilmoituksista, joissa ilmoitettu omistusosuus ja/tai ääniosuus on arvopaperimarkkinalain 9 luvussa määritellysti (joko osakkeiden ja/tai niihin liittyvien rahoitusvälineiden kautta) tällä hetkellä vähintään 5 prosenttia Biotien kaikista osakkeista ja/tai äänistä.

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 5 §:N MUKAISET ILMOITUKSET OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA:


Vuosi 2016:

 

Vuosi 2015:

 

Päivä Aihe:
22.12.2015 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:ssä tarkoitettu ilmoitus  
16.12.2015 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:ssä tarkoitettu ilmoitus 
14.12.2015 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:ssä tarkoitettu ilmoitus 
14.12.2015 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:ssä tarkoitettu ilmoitus 
14.12.2015 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:ssä tarkoitettu ilmoitus 
17.6.2015 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen ilmoitus
17.6.2015 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen ilmoitus
17.6.2015 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen ilmoitus
17.6.2015 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen ilmoitus
17.6.2015 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen ilmoitus
17.6.2015 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen ilmoitus
17.6.2015 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen ilmoitus
16.6.2015 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen ilmoitus
12.6.2015 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen ilmoitus
12.6.2015 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen ilmoitus
24.4.2015 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen ilmoitus
24.4.2015 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen ilmoitus
24.4.2015 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen ilmoitus
24.4.2015 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen ilmoitus

 

Vuosi 2013:

 

Vuosi 2012:

 

Vuosi 2011:

Päivä Aihe:
26.7.2011 Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus
22.3.2011 Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus
17.3.2011 Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus
15.3.2011 Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus
4.2.2011 Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus
3.2.2011 Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus
3.2.2011 Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus
2.2.2011 Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus
19.1.2011 Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus
12.1.2011 Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus
11.1.2011 Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus
3.1.2011 Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

 

Vuosi 2010:

 

Vuosi 2009:

 

Vuosi 2008: