Muutokset osakepääomassa

Toimenpide Nimellisarvo / kirjanpidollinen vasta-arvo Merkintähinta EUR Osakemäärä ennen Osakemäärä jälkeen Osake-pääoman muutos EUR Uusi osake-pääoma EUR Rekisteröity 1)
Perustaminen 1,68 1,68 0 20.000 33.638 33.638 11.05.98
Uusmerkintä 1,68 67,82 20.000 25.500 9.250 42.888 06.05.99
Uusmerkintä 1,68 84,10 25.500 27.100 2.691 45.579 08.10.99
Split 1:10 0,17 27.100 271.000 45.579 12.06.00
Optiomerkintä 0,17 0,17 271.000 320.600 8.342 53.921 15.08.00
Fuusiovastike 0,17 0,17 320.600 686.755 61.583 115.504 21.02.01
Uusmerkintä 0,17 100,00 686.755 761.755 12.614 128.118 29.05.01
Optiomerkintä 0,17 0,17 761.755 762.375 104 128.222 29.05.01
Uusmerkintä 0,17 101,00 762.375 801.978 6.661 134.883 10.01.02
Rahastoanti 0,18 801.978 807.978 9.473 144.356 03.06.02
Split 1:9 0,02 801.978 7.217.802 144.356 03.06.02
SOsakepääoman korotus optio-oikeuksilla 0,02 0,02 7.217.802 7.648.722 8.618 152.974 03.06.02
Korkovelan konvertointi 0,02 5,60 7.648.722 7.704.072 1.107 154.082 08.10.02
Instituutioanti 0,02 5,60 7.704.072 10.401.922 53.957 208.038 08.10.02
Sulautumisvastike Biotie 0,02 2,38 10.401.922 17.033.722 132.636 340.675 31.10.02
Sulautumisvastike Carbion 0,02 2,38 17.033.722 17.459.559 8.517 349.191 31.10.02
Osakepääoman korotus optio-oikeuksilla 0,02 0,02 17.459.559 17.474.559 300 349.491 30.04.03
Uusmerkintä 0,02 0,40 17.474.559 43.686.397 524.237 873.728 26.06.03
Osakepääoman korotus optio-oikeuksilla 0,02 0,02 43.686.397 43.850.497 3.282 877.010 06.02.04
Osakepääoman korotus optio-oikeuksilla 0,02 0,35 43.850.497 43.889.233 775 877.785 08.09.04
Osakepääoman korotus optio-oikeuksilla 0,02 0,02 43.889.233 43.907.436 364 878.149 29.12.04
Osakepääoman korotus optio-oikeuksilla 0,02 0,02 43.907.436 43.909.296 37 878.186 23.02.05
Uusmerkintä 0,02 0,75 43.909.296 51.279.416 147.402 1.025.588 17.06.05
Uusmerkintä 0,02 0,75 51.279.416 52.675.221 27.916 1.053.504 28.06.05
Instituutioanti   0,51 52.675.221 78.165.418 13.000.000 14.053.505 01.12.06
Uusmerkintä   0,51 78.165.418 89.530.660 5.796.273 19.849.778 27.12.06
Pääomalainen ehtoisen vaihtovelkakirja-lainan nojalla tehty merkintä   1,87 89.530.660 89.800.660 *) 19.849.778 02.04.07
Optio-oikeuksien nojalla tehty merkintä   0,60 89.800.660 90.031.860 *) 19.849.778 30.04.07
Pääomalainan ehtoisen vaihtovelkakirja-lainan nojalla tehty merkintä   1,78 90.031.860 90.211.860 *) 19.849.778 11.05.07
Osakeanti   0,4517 90.211.860 144.320.560 24.440.899.79 44.290.678,10 17.11.08
Osakeanti   0,50 144.320.560 158.752.560 7.216.000 51.506.678,10 14.12.09
Omien osakkeiden suunnattu luovutus   0,44 158.752.560 158.752.560 50.000 51.556.678,10 12.10.10
Maksuton osakeanti yhtiölle itselleen     158.752.560 176.003.931 51.556.678,10 26.10.10
Omien osakkeiden suunnattu tarjonta   0,37 176.003.931 176.003.931 500.000 52.056.678,10 3.12.2010
Omien osakkeiden suunnattu tarjonta   0,33 176.003.931 176.003.931 500.00 52.556.678,10 12.1.2011
Suunnattu osakeanti   0,535 176.003.931 337.452.302 86.374.878,49 138.931.556,59 3.2.2011
Suunnattu osakeanti     337.452.302 352.365.457 138.931.556,59 3.2.2011
Omien osakkeiden suunnattu tarjonta   0,54 352.364.457 352.364.457 7.963.425,36 146.894.981,95 18.3.2011
Suunnattu osakeanti   0,54 352.364.457 387.594.457 19.024.200,00 165.919.181,95 18.3.2011
Suunnattu osakeanti   0,5375 387.594,457 406.199.108 10.000.000,00 175.919.181,95 17.9.2012
Suunnattu osakeanti   0,43 406.199.108 452.710.738 20.000.000,90 195.919.182,85 17.9.2012
Maksuton osakeanti yhtiölle itselleen     452.710.738 456.032.398 195.919.182,85 8.1.2014
Maksuton osakeanti yhtiölle itselleen 2.447.375 ja omien osakkeiden mitätöinti 2.511.599     456.032.398 455.968.174 195.919.182,85 23.12.2014
Suunnattu osakeanti Yhdysvalloissa järjestettyyn antiin liittyen   0,165 (pyöristetty) 455.968.174 756.881.614 49.649.783,83 245.568.966,68 16.6.2015
Vaihtovelkakirjojen muuntaminen osakkeiksi   0,15 756.881.614 977.281.615 33.060.000,15 278.628.966,83 16.6.2015
Suunnattu osakeanti ylimerkintäoption käyttämiseen Yhdysvalloissa järjestettyyn antiin liittyen   0,165 (pyöristetty) 977.281.615 980.851.935 589.091,72 279.218.058,55 16.6.2015
Maksuton osakeanti yhtiölle itselleen      980.851.935  1.086.940.271  -  279.218.058,55  8.10.2015
Optio-oikeuksien nojalla tehty merkintä ja maksuton osakeanti yhtiölle itselleen      1.086.940.271  1.089.608.083  - 279.218.058,55  18.1.2016
Omien osakkeiden mitätöinti 106.088.336      1.089.608.083  983,519,747   279.218.058,55  24.5.2016

1) Tarkoittaa rekisteröintiä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin
*) Osakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon