Suurimmat osakkeenomistajat

Alla oleva taulukko sisältää tietoja 30 suurimmasta Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Biotien osake- ja osakasluetteloon merkitystä osakkeenomistajasta. Tietoja yhtiön vastaanottamista arvopaperimarkkinalain mukaisista ilmoituksista koskien huomattavia omistus- ja ääniosuuksia löytyy ”Liputusilmoitukset”-osiosta.

Biotie Therapies AG:n hallussa on 2.597.952 kpl Biotie Therapies Oyj:n osaketta.

Updated 25 May, 2016